Jauke Versteeg

Logopedist


Mijn naam is Jauke Versteeg. Ik ben afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Ik heb ervaring in het behandelen van kinderen met spraak-taalproblematiek en met volwassenen en ouderen met afasie en dysartrie.

Sinds januari 2020 werk ik bij Logopediepraktijk Best en behandel ik voornamelijk kinderen met spraak-taalproblematiek. Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

Het samen werken aan een oplossing voor de logopedische problemen is mijn passie. Wanneer het voor uw behandeling belangrijk is om multidisciplinair te werken, zal ik dit in overleg met u realiseren.