Cody Vincken

Logopedist


Mijn naam is Cody Vincken. Ik ben afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Ik heb ervaring in het behandelen van kinderen met spraak-taalproblemen.

Sinds oktober 2019 werk ik bij Logopediepraktijk Best en behandel ik voornamelijk kinderen met spraak-taalproblematiek. Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

Tijdens mijn logopedische behandeling vind ik het belangrijk dat ik samen met de cliënt het behandeltraject vorm geef. Ik inventariseer de behoeften van de cliënt en pas op deze manier het behandeltraject voor iedere cliënt specifiek aan. Wanneer het voor uw behandeling belangrijk is om multidisciplinair te werken, zal ik dit in overleg met u realiseren.