Vera van Acht

Logopedist


Mijn naam is Vera van Acht. Ik heb mijn studie logopedie aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven gevolgd. Ik heb ervaring in het behandelen van kinderen met spraak-taalproblemen in een vrije vestiging en binnen het speciaal basisonderwijs. Tevens heb ik ervaring in het behandelen van volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.
Tijdens mijn logopedische behandeling vind ik het belangrijk dat tijdens de aanpak van de behandeling zo goed mogelijk wordt aangesloten bij de cliënt. Wanneer nodig vind ik het leuk om multidisciplinair samen te werken, om op deze manier het beste uit de cliënt te halen.