Goedele Vonder

Logopedist


Mijn naam is Goedele Vonder. Ik ben afgestudeerd als logopedist aan Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Ik heb ervaring in het behandelen van kinderen met spraak-taalproblematiek in de vrije vestiging opgedaan. In een verpleeghuis heb ik me gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel.

Sinds oktober 2014 heb ik mij gevestigd in Brabant. Sindsdien werk ik bij Logopediepraktijk Best en behandel ik voornamelijk ouderen met spraak-taal problematiek, slikstoornissen en stemstoornissen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan mensen met de ziekte van Parkinson, multiple sclerose en mensen die door een beroerte taal- en spraakstoornissen hebben overgehouden. In de toekomst blijf ik cursussen m.b.t. neurologische spraak-taalproblematiek volgen om mijn behandelingen nog beter op maat te kunnen maken voor de cliënt. Naast het behandelen van volwassenen behandel ik ook met plezier kinderen met spraak-taalproblematiek en ook het behandelen van afwijkende mondgewoonten volgens OMFT is een passie van mij.
Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben geregistreerd ParkinsonNet therapeut.

Tijdens mijn logopedische behandeling vind ik het belangrijk dat ik samen met de cliënt het behandeltraject vorm geef. Ik inventariseer de behoeften van de cliënt en pas op deze manier het behandeltraject voor iedere cliënt specifiek aan. Wanneer het voor uw behandeling belangrijk is om multidisciplinair te werken, zal ik dit in overleg met u realiseren.