Vergoedingen

Vergoeding door de zorgverzekeraars
De kosten voor logopedische behandeling worden door de zorgverzekeraars vergoed. U bent verzekerd voor logopedische hulp vanuit het basispakket. De meeste zorgverzekeraars vergoeden behandelingen onbeperkt (mits er een hulpvraag en geldende verwijzing is door een arts).

Eigen risico
Voor verzekerden vanaf 18 jaar geldt in de basisverzekering van 2020 een verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico geldt dus ook voor logopedie.

Verzuimtarief
Indien een behandeling niet tijdig afgezegd wordt (24 uur voorafgaand aan de behandeling) wordt het verzuimtarief toegepast van €33,-. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. U zult dit zelf moeten betalen.

Tarieven 2020

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. U kunt in onderstaande tabel opzoeken wat de vergoede tarieven zijn per behandelsoort. Elk jaar streven wij ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. Voor 2020 heeft Logopediepraktijk Best wederom met alle verzekeraars een contract. Wij declareren dan ook de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.