Stemproblemen bij kinderen

Stemproblemen bij kinderen worden vooral veroorzaakt door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik. Er ontstaat kinderheesheid. Er zijn echter ook andere factoren die van invloed zijn op de kinderstem:

  • allergische aanleg
  • klachten van keel, neus en oren
  • mondademen uit gewoonte
  • emotionele overbelasting
  • imitatie van tv-figuren
  • afwijkende lichaamshouding

Al deze factoren kunnen bij uw kind in een bepaalde mate aanwezig zijn en de heesheid of schorheid veroorzaken of in stand houden. Als de problemen langer aanhouden kan er een afwijking aan de stembanden ontstaan in de vorm van bijvoorbeeld stembandknobbeltjes. Daarom is het belangrijk om bij aanhoudende stemklachten actie te ondernemen. De logopedist onderzoekt de stemkwaliteit en het stemgebruikgebruik. Er worden adviezen gegeven en er wordt op een speelse manier gewerkt aan een beter stemgebruik. Een doorverwijzing naar een KNO arts voor nader onderzoek kan nodig zijn.

www.kno.nl